mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Bělá u Turnova

GPS: 50°34'54.696"N, 15°13'30.12"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27970/6-2637Rotštejn

Zříceniny hradu na pískovcovém útvaru na jihovýchodním okraji Klokočských skal. Hrad byl založen patrně ve 2.polovině 13.století.

Za staveniště byly zvoleny čtyři věžovité skalní bloky skalního hřebene, orientovaného přibližně severo-jižním směrem. Vnitřní předhradí se nacházelo u paty skal na západní straně. Od severní k jihozápadní skále zde vedlo ohrazení dnes již neznámé formy. Formou parkánu ohradilo prostor z východu vymezený do mírného oblouku stojícími skalami. Na severní straně toto opevnění přiléhalo až ke skále, kterou pokračuje skalní hřeben dále k severu.

Tři skalní bloky v severovýchodní části hradu byly propojeny zděnými konstrukcemi z opuky. Přístup byl veden mezerou mezi skalními bloky od západu z prostoru předhradí. Na přístupové cestě průrvou jsou několikanásobné záseky po jejím přepažení. Cesta byla kontrolována i z jižního skalního bloku. Na jeho vrcholu se nachází charakteristická skála s přírodním oknem a se zbytky zdiva. Jádro hradu se rozpadá do tří výškových úrovní. Ve vyšších úrovních jsou do skály zasekané prostory, většinou čtvercového, nebo obdélného půdorysu. Zde se dá identifikovat kuchyně, jižně vedle ní pak studna ve štěrbině mezi skalami. Na okrajích skal se dochovaly četné záseky patrně po obranném ochozu s podsebitím. Jižní věžovitá skála, zvaná Hlídka, byla od hlavní části oddělena a na jejím vrcholu byla vztyčena dřevěná nástavba, po které na vrcholu zbyly mnohé skalní relikty. Do budovy se vstupovalo dřevěným můstkem z jádra.

V roce 1318 byl hrad vypálen a následně přestavován. Roku 1426 hrad dobyli husité, v roce 1430 se u hradu opět shromáždili. Hrad se pravděpodobně nedočkal opravy a k roku 1514 se připomíná jako pustý.

Hospodářské zázemí u paty skal bylo zničeno při využívání hradní zříceniny již od 15.století k obytným účelům. Ze stejných důvodů byly do skal v úrovni terénu vysekány četné světničky. Místo sloužilo jako útočiště obyvatelstva za třicetileté války. Zříceniny hradu byly využívány i jako zdroj stavebního materiálu. Skalácká osada zde existovala až do 19.století.

400m severozápadně před hradem se nachází menší opevněný objekt s pomístním názvem Předhradí, může se jednat o předsunutou baštu Rotštejna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika