mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Roudnice nad Labem

GPS: 50°25'31.024"N, 14°15'41.882"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32305/5-2268Roudnice nad Labem

Hrad přestavěný na zámek na vyvýšenině nad levým břehem Labe v centru stejnojmenného města. Biskupský hrad zde byl založen již ve 2.polovině 12.století. Nejspíše v 80.letech a jednalo se tak o nejstarší kamenný hrad, který nenechal postavit panovník.

Románský hrad měl lichoběžný půdorys a na čelní straně ho zajišťoval příkop. Obdélný palác v zadní poloze měl nároží zpevněna třičtvrtěokrouhlými a průběh stran polookrouhlými věžicemi. V jedné věžici se nacházela kaple s půlkruhovou apsidou. Na východní straně palác končil mohutnou snad obytnou věží kruhového půdorysu. Hrad byl velmi výstavný a často se upravoval. Není proto jisté zda je věž stejně stará jako zbytek paláce. Na hradě působila francouzská stavební huť Jana IV. z Dražic. Za Jana Očka z Vlašimi je doložena stavba obytné budovy a nové věže s kaplí. Kde tato věž stála není jisté. Mohlo se jednat o zvětšení některé z věžic. Za husitských válek byl hrad dvakrát obléhán.

V roce 1467 ho dobyla královská vojska. Poté byl opravován. Z písemných údajů je doložena věž nad bránou. V 1.polovině 16.století byl hrad výrazně upravován.

V letech 1652 - 1684, za Lobkoviců, byl přestavěn na raně barokní zámek. Ten byl větší než starý hrad a z jeho hmoty využil pouze část. Severní křídlo zámku stojí na místě paláce, který byl při přestavbě částečně využit a obestavěn.

Z hradu se dochoval valeně klenutý sklep a především velký dvoulodní sál, zaklenutý deseti poli křížových kleneb na střední sloupky. I tento sál byl výraznějších přestaveb ušetřen. V části jižní lodi se dochovala štětová podlaha na původní úrovni.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika