mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov
Katastrální území: Rožmberk nad Vltavou

GPS: 48°39'26.201"N, 14°21'58.166"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21001/3-1393

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 248Rožmberk

Dochovaný a částečně přestavěný hrad na ostrohu, který obtéká Vltava, naproti stejnojmennému městu. Hrad byl vybudován v 1.polovině 13.století, poprvé je připomínán k roku 1250.

Středověká dispozice hradu je dvoudílná. Starší je Dolní hrad, stojící na závěru ostrožny. Nejstarší dochovanou částí je čtverhranná věž v jihozápadním cípu s dochovým románským okénkem. V další fázi k ní byl obvodovou hradbou přihrazena podlouhlá plocha Dolního hradu. Na protilehlé straně byla postavena menší věž a palác postupně vyplnil jihovýchodní stranu jádra. Před čelem se nacházel šíjový příkop.

Patrně v 1.polovině 14.století byl výše na ostrožně vystavěn tzv. Horní hrad. V jeho čele volně stojí dodneška dochovaná okrouhlá věž. Bergfrit zvaný Jakobínka má dochovanou zděnou helmici a původně měl na konzolách vyložrný ochoz. Od vstupu do Dolního hradu je vzdálen 150m. Zajistil rozměrnou vyvýšenou plochu ve svém okolí. Roku 1522 Horní hrad vyhořel a s výjimkou věže byl stržen. Další původní části Horního hradu se tak nedochovaly. Dnešní vnější zdi jádra Horního hradu jsou nejdříve pozdně středověké.

Dolní hrad byl po polovině 16.století přestavován na renesanční zámek. Přestavován byl i v 17. a 18.století. V letech 1840 - 57 byl pseudogoticky upraven a do dispozice byla vložena nová dlouhá dvoupatrová obytná budova nového zámku.


Fotogalerie

grafika grafika