mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Český Krumlov
Katastrální území: Rožmberk nad Vltavou

GPS: 48°39'26.201"N, 14°21'58.166"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21001/3-1393

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 248Rožmberk

Dochovaný a částečně přestavěný hrad na ostrohu, který obtéká Vltava, naproti stejnojmennému městu. Hrad byl vybudován v 1.polovině 13.století, poprvé je připomínán k roku 1250.

Středověká dispozice hradu je dvoudílná. Starší je Dolní hrad, stojící na závěru ostrožny. Nejstarší dochovanou částí je čtverhranná věž v jihozápadním cípu s dochovým románským okénkem. V další fázi k ní byl obvodovou hradbou přihrazena podlouhlá plocha Dolního hradu. Na protilehlé straně byla postavena menší věž a palác postupně vyplnil jihovýchodní stranu jádra. Před čelem se nacházel šíjový příkop.

Patrně v 1.polovině 14.století byl výše na ostrožně vystavěn tzv. Horní hrad. Podle dendrochronologické analýzy ale pochází až z 16.století. Od vstupu do Dolního hradu je vzdálen 150 m. Zajistil rozměrnou vyvýšenou plochu ve svém okolí. V jeho čele volně stojí dodneška dochovaná okrouhlá věž. Věž je nazývána Jakobínka, má dochovanou zděnou helmici a původně měl na konzolách vyložený ochoz. Podle dendrochronologické analýzy ale pochází až z 16.století. Roku 1522 Horní hrad vyhořel. Další původní části Horního hradu se tak nedochovaly s výjimkou části šíjového příkopu na východním okraji hradu. Dnešní vnější zdi jádra Horního hradu jsou nejdříve pozdně středověké.

Dolní hrad byl po polovině 16.století přestavován na renesanční zámek. Přestavován byl i v 17. a 18.století. V letech 1840 - 57 byl pseudogoticky upraven a do dispozice byla vložena nová dlouhá dvoupatrová obytná budova nového zámku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika