mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Roztoky u Prahy

GPS: 50°9'30.217"N, 14°23'57.942"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17645/2-2291Roztoky

Tvrz přestavěná na zámek ve stejnojmenné obci na levém břehu Vltavy. Tvrz byla založena koncem 13., nebo začátkem 14.století.

Hlavní budovou byla velká čtverhranná věž, která stála uprostřed dnešního nádvoří a byla zachycena při archeologickém výzkumu. Kolem obytné věže se nacházelo nádvoří a okolo něj hradba s oválným půdorysem. Okolo hradby probíhal příkop, patrně zavodněný.

Na počátku 15.století byla k vnitřní straně hradby přistavěna zástavba. Nejdříve byl na severovýchodě postaven menší palác s arkýřovou kaplí na mohutném pilíři. Arkýř je nesen pěti kamennými krakorci se zdobenými čely. Kaple je zaklenuta křížovou klenbou. Na obou koncích paláce stály čtverhranné věže a menší z nich sloužila jako brána. Brzy poté byla zbořena centrální obytná věž. Přístavba obdélného paláce k větší věži narušila oválný půdorys tvrze. K hradbě se přistavovaly další budovy, zatím jen přízemní a často dřevěné. V roce 1429 byla tvrz obležena husitským vojskem a po třech dnech se vzdala. V 2.polovině 15.století byly tyto stavby i s palácem zvýšeny o patro. V 16.století byla tvrz dobyta houfem lupičů.

Přestavba na renesanční zámek sebou nesla řadu změn, zčásti byly budovy navýšeny o další patro a pavlače byly nahrazeny zděným arkádovým ochozem. Za třicetileté války byl zámek vypálen a při opravách bylo sneseno druhé patro. Při barokních úpravách byl celý objekt výškově zarovnán a doplněn arkádou, která obíhá celé nádvoří.

Po roce 1948 byl zámek ničen státním statkem a opravy proběhly v roce 1957 - 61. Od té doby je sídlem Středočeského muzea.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika