mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Předhradí u Skutče

GPS: 49°50'9.174"N, 16°2'33.938"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 28477/6-947Rychmburk

Dochovaný hrad na ostrožně nad říčkou Korunkou. Hrad byl založen v 1.čtvrtině 14.století a první písemná zmínka se počítá k roku 1325.

Dispozice hradu je dvoudílná. Jádro má pětiboký tvar. Jeho půdorys je tvaru obdélníku se zkoseným severním nárožím. Obvodová hradba má zaoblená nároží. Zhruba uprostřed za čelní hradbou stojí volně rozměrný okrouhlý bergfrit. Je ukončen osmibokou zděnou helmicí. Bergfrit má zřetelné dvě stavební fáze. Zadní část hradu vyplňuje lichoběžníkovitý palác složitějšího stavebního vývoje. Přístup do vnitřního hradu vede skrz kulisovou bránu. V roce 1425 hrad dobyli husité. Hrad neodolal ani obležení vojskem Jiřího z Poděbrad v roce 1457. Patrně v reakci na jedno z těchto obléhání byl minimálně příkopem vysekaným do skály zajištěn nebezpečný ostroh na sever od hradu.

V 1.polovině 16.století byl hrad přestavěn. Ze starších částí se to týkalo především horních pater paláce a k jeho jižní části byl přistavěna čtvercová přístavba, částečně předstupující před obvodovou hradbu. Ta byla v místě přístavku odbourána. Celou severozápadní stranu nádvoří zaujalo nové palácové křídlo. Velké změny se udály i na rozsáhlém předhradí. To získalo dodnes dochované opevnění se třemi okrouhlými baštami. Toto opevnění bylo napojeno k jižnímu a západnímu nároží hradu.

V letech 1793 - 98 byl objekt barokně přestavěn.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika