mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Líšná u Zbiroha

GPS: 49°53'31.615"N, 13°47'2.408"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24897/4-2521Řebřík

Zaniklý hrad s unikátně dochovaným příslušenstvým na skalkách nedaleko Líšné. Podle archeologických nálezu lze počítat se vznikem hradu na konci 13.století. Písemně je poprvé doložen k roku 1318.

Dispozice hradu je dána přírodními podmínkami. Skalnatý hřeben, na kterém byl postaven má zhruba půlměsícovitý tvar. Hrad zaujal hřeben, na kterém byly pomocí vyhloubených a částečně zasekaných příkopů vyděleny tři prostory. Na první předhradí na jižní straně vedla cesta, která se v krátkém úseku dochovala do dnešních časů. Původně byla patrně kontrolována stavbou na skalce v čele této části dispozice. Druhé předhradí, je značně člrnité a nejsou na něm patrné žádné stopy po zástavbě. Samotné jádro se nacházelo na nejlépe chráněném třetím bloku. Stála zde trojprostorová budova, ze které se dochovaly terénní relikty. Dochován je i pozůstatek do skály vysekané studny, který se nachází zhruba ve středu nevelkého nádvoří. V čele této části hradu se nacházela brána. Hrad zanikl někdy okolo přelomu 15. a 16.století.

Pod hradem se dochovaly stopy sídlištního komplexu. Patrné je místo dvorce, haltýře, rybníčku, plužin, nedaleké vesnice a komunikací. Jediným dochovaným objektem je kostel sv.Petra, jehož zvonice byla postavena na prvním předhradí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika