mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Říčany

GPS: 49°59'29.732"N, 14°39'6.319"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15215/2-2157Říčany

Zříceniny hradu na ostrožně nad rybníkem uprostřed stejnojmenného města. Hrad byl založen ve 2.polovině 13.století. V písemných údajích se poprvé připomíná k roku 1289.

Hrad byl založen na široké ostrožně nad dvěma rybníky. Jeho opevnění proti městu v podobě příkopu a hradby již není patrné. Městská zástavba pohltila i značnou část jádra. V ulici se dochovala studna, původně ležící uprostřed hradního nádvoří. Nejvýraznějšími dochovanými částmi hradu jsou torsa dvou vysokých staveb. Nároží plochostropého donjonu v současné zástavbě a především dvě stěny palácové budovy v plné výšce. Ty stojí přímo na terénní hraně a v přízemí a prvním patře byly plochostropé. Nad ním se nacházel sál zaklenutý třemi poli křížových kleneb, vytápěný krbem. Nad sálem se nacházelo podstřešní patro nebo ochoz. Jádro hradu bylo patrně obestavěno ze všech vnitřních stran. Na jižní straně byl archeologicky zachycen příkop a okolo jádra probíhal parkán. Zdiva hradu byla ničena i pomocí podkopávání.

Roku 1420 byl hrad dobyt. Jako pustý se uvádí k roku 1544.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika