mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Vlastislav

GPS: 50°29'53.14"N, 13°57'38.061"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42770/5-2439Skalka

Zřícenina hradu na výrazné čedičové skále. O tomto nevelkém hradu bergfritového typu se písemné záznamy poprvé zmiňují v predikátu k roku 1357 - 60.

Dispozice hradu byla dvoudílná. U vstupu na malé předhradí se dochovala část zdiva brány. Vnitřní plocha jihozápadního předhradí nevykazuje známky zástavby. Jádro od něj odděloval do skály vysekaný příkop, který se nejlépe zachoval v jihovýchodní části. Hned za příkopem se dochovaly malé zbytky brány. Na vrcholu skály se vypíná nepravidelně okrouhlý (oválný) bergfrit. Je vystavěný ze světlého lomového kamene a ční do výšky 19m. 4m. Ve výšce 4m se nachází vstup vedoucí gotickým portálkem. Na skalní plošince za ním pravděpodobně stával malý palác (do 13m délky), který se nedochoval. K hradu patřila i plocha jižně od skalního hřebenu, dnes beze stop. Z východní a jižní strany ji vymezuje ostrá terénní hrana. V severní části plošinyse nachází množstvím opracovaných kamenů a kamenických článků.

Koncem 16.století přestal být obýván. Nápisy uvnitř věže dokládají, že byla v letech 1065 a 1615 využívána jako vězení. Roku 1639 byl hrad zpustošen Švédy. Po polovině 17.století byl přímo pod hradní skálou vybudován raně barokní zámek, k jehož stavbě byl použit materiál ze zřícenin hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika