mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Skuhrov nad Bělou

GPS: 50°13'38.312"N, 16°17'19.230"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 87454/6-2425Skuhrov

Na ostrohu západně od Skruhova se nachází sporé zbytky středověkého hradu stejnojmenného jména.

Prvním záznam o Skruhově pochází z roku 1282, jako predikát se objevuje prvně v roce 1303. Roku 1457 se stal královským majetkem, je pravděpodobné že jej královské vojsko muselo dobýt. Snad byl při tom pobořen, protože další záznam o hradě je až z roku 1558 a popisuje se zde již jako pustý.

Ostroh je vymezen údolím bezejmenné vodoteče od západní a jižní strany a údolím Bělé od východu. Ze severu je hrad přístupný po rovině. Severní stranu přeťal šíjový příkop, který se stáčí a vede i podél západní strany, kde není svah dostatečně strmý. Vymezuje podlouhlé předhradí, kde lze pozorovat terasu, která zbyla po parkánu, který vedl nad příkopem. Ze zástavby předhradí se dochovala obdélná, podélně položená deprese, patrně po sklepě budovy, která dělila předhradí. Za předhradím se nachází mírně lichoběžníkovité jádro, které od severu a západu vymezuje příkop s vnějším valem. Val v podobě terasy pokračuje i podél jižní strany, původně zde patrně také probíhal příkop. Jádro obklopovala silná hradba, která se v náznacích dochovala dodnes. Terénní relikty dokládají, že se k ní na jižní a východní straně přikládaly budovy, další budova patrně stála i v čele nad příkopem. Existence dříve předpokládané okrouhlé věže v čele jádra hradu je stále v rovině spekulací.

Od počátku současného století stojí uprostřed zadního hradu dřevěná rozhledna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika