mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Katastrální území: Sloup v Čechách

GPS: 50°44'9.484"N, 14°34'50.634"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41659/5-3264Sloup

Zaniklý hrad stál na bizardním pískovcovém suku ve stejnojmenné obci. Toto přírodou dokonale zabezpečené místo lákalo k osídlení již v dřívějších dobách. Středověký hrad vznikl nejspíše na počátku 14.století. Roku 1445 byl dobyt a vypálen.

Vědomosti o jeho středověkém stavu jsou jen velmi nepatrné. Vstup vedl skalní puklinou, kterou se dalo přistoupit až na skalní vrchol. Skalní suk o velikosti vrcholové plošiny téměř 90x55m byl sám o sobě dostatečným zabezpečením a proto nebylo potřeba stavět obvodové hradby. K jeho ještě větší obranyschopnosti přispíval rybník přímo pod skalním sukem. Přístupné štěrbiny a rozsedliny stačilo zajistit záseky a přehradit je dřevem. Kromě rozměrné zásobnice na obilí je v masivu vysekáno množství světniček a chodeb. Mezi nimi vyniká tzv. zbrojnice, kterou podpírá šest obdélných sloupů a stěny u oken zdobí hrubé reliéfy.

Ze všech těchto zásahů však není žádný stoprocentně spojitelný se středověkou fází, neboť po dobytí a vypálení za třicetileté války (roku 1639) se stal sídlem poustevníků. Poustevníci hrad velmi výrazně přestavovali pro své potřeby. Vystavěli ochozy, kapli a na hradě vytrvali 105 let, až do roku 1785.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika