mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Hradec Králové
Katastrální území: Smiřice

GPS: 50°17'58.189"N, 15°52'16.462"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 37439/6-700Smiřice

Zachovaná část tvrze v budově pozdějšího zámku. Poprvé se tvrz připomíná roku 1392. Její původní podobu neznáme, jednalo se o vodní tvrz a mohla být dřevěná. Doložen je vodní příkop a tvrz zřejmě chránila i boční ramena Labe. Na kamennou byla přestavěna v 15.století.

Za Viléma Trčky z Lípy, okolo poloviny 16.století došlo k přestavbě do renesanční podoby.

Po roce 1661, za A.P.R.Gallase, byla renesanční tvrz přestavěna na raně barokní zámek. Celá stavba byla zvýšena o jedno patro. Kromě drobných úprav pro potřeby lihovaru, vojenské nemocnice a císařské správy se poslední velké úpravy dočkal na konci 19.století, kdy byl zámek přizpůsoben k rezidenčním účelům pro továrníka Jana Liebiga.

Zámek je tvořen čtyřmi křídly. Pozůstatkem gotické tvrze je západní křídlo, dále nejsilnější úseky obvodového zdiva při severovýchodním a jihovýchodním nároží zámku a jedna místnost s valenými klenbami v západní části severního křídla. Pozůstatky renesanční fáze jsou severní a jižní zámecké křídla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika