mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Soběslav

GPS: 49°15'41.533"N, 14°42'58.44"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25772/3-5029Soběslav

Částečně dochovaný a přestavěný hrad v severozápadním nároží historického centra stejnojmenného města. V písemných údajích je poprvé vzpomínán k roku 1385. V roce 1394 zde byl krátce vězněn Václav IV. Za husitských válek byl poškozen a snad i vypálen, stejně jako město. V době vlády Jiřího z Poděbrad v 60.letech 15.století byl přestavován.

Hrad zaujal severozápadní nároží opevněného města a měl mírně lichoběžný půdorys. Městské hradby na něj plynule navazovaly. Na vnější straně hrad obíhal parkán, dodnes částečně dochovaný. V samotném nároží se dodnes tyčí třičtvrtěokrouhlá věž. Její zadní strana je zploštělá. Věž mohla vzniknout až při přestavbě v době poděbradské. K severozápadní hradbě se přiložil velký obdélný podsklepený palác. V suterénu se nacházely čtyři místnosti zaklenuté valenými klenbami. Čtyři plochostropé místnosti se nacházely v přízemí a v patře byl velký plochostropý sál a menší komnata. Do sálu se vstupovalo z nádvorní strany z pavlače. Výstavba paláce se předpokládá v poslední třetině 14.století. Další části hradu se patrně nacházejí v přestavované budově renesanční školy při západní hradbě. Opevnění proti městu se nedochovalo.

Koncem 15.století byl již ve špatném stavu a od poloviny 16.století jeho význam upadal. Na počátku 2.desetiletí 17.století byla v hradním areálu zřízena škola. Po třicetileté válce byla škola upravena na sýpku. Ze sýpky se poté stala městská sladovna. Palác byl přestavěn na pivovar, který fungoval až do poloviny 20.století. Bývalý palác se částečně zřítil. V nedávné době byl zastřešen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika