mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Maršovice u Benešova

GPS: 49°43'18.8"N, 14°33'29.057"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 14683/2-267Stajice

Zaniklý hrad na vrcholku kopce Stajc u Maršovic. V písemných údajích se poprvé objevuje v predikátu k roku 1348. Před rokem 1399 byl označen jako shromaždiště loupežníků. hrad byl v roku 1406 a opětovně brzy poté dobyt. V průběhu 15.století začal pustnout a k roku 1531 se již uvádí jako pustý.

Hrad zaujal podlouhlý severojižně orientovaný vrchol kopce. Ze severu, západu a jihu ho obíhá mohutný příkop s vnějším valem. Na západní nejprudší straně opevnění chybí. Val je na západě dvakrát přerušen, přičemž severnější přerušení souvisí s vedením přístupové cesty.

Vlastní hrad je dvoudílný, severnější větší část je trochu nižší a její prostor zaujalo předhradí. Dnes beze stop po zástavbě. Jádro mělo tvar nepravidelného pětiúhelníka a v jeho středu se nalézá výrazná prohlubeň. Jde o pozůstatek rozměrné podsklepené budovy, snad obytné, jejíž malé části zdiva se nacházejí na jižní a východní straně. Zbytek prostoru jádra byl narušen v novověku výstavbou výškového bodu. Na jihovýchodní straně svahu se nachází malá skalnatá plošinka s vysekanou jámou, která je dnes z větší části zasypaná. Snad se jednalo o cisternu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika