mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Rytířova Lhota

GPS: 50°30'44.169"N, 15°10'1.924"EStará Hrada

Zbytky opevnění z neznámé doby, interpretované i jako středověký hrad s jádrem na skalním bloku.

Severně od osady Malá Lhota se nachází úzká ostrožna zakončená pískovcovými skalami. Ostrožnu vymezuje skalní sráz k toku Žehrovky na východě a stejně výrazný skalnatý sráz k jejímu levobřežnímu bezejmennému přítoku na západě. Pod ostrožnou se toky stékají. V konci severní části se nachází výrazný skalní blok s několika skalními jehlami v nejbližším okolí. Plocha je tak přístupná pouze od jihu.

Z této strany je ostroh přetnutý dvěma příčnými příkopy. Na vnitřní straně jsou relikty valů, které byly výrazně poškozeny v 19.století. Příkop byl patrně i mezi skalním blokem a navazujícím ostrohem, kde se nachází nevýrazné sedlo. Skalní jádro je oproti předhradí sníženo. Kvůli tomuto velice nevýhodnému postavení muselo být těžiště obrany posunuto na vnější opevnění. Pokud by tato linie padla, nebylo by již skalní jádro obranyschopné. Na vrcholu skal se nachází drobné záseky, patrně pozůstatky skalního srubu.

V literatuře zmiňované podvalí se jako podvalí nejeví. O lokalitě nejsou žádné známé historické zmínky. Datovatelné nálezy se podařilo získat z vnějšího příkopu. Jedná se o keramiku z 16. - 17.století. V místě vnějšího valu, nalevo od přístupové cesty je lokalita poškozena stavbou srubu, a příkop je částečně zasypán odpadem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika