mapa

Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Katastrální území: Starý Jičín

GPS: 49°34'58.062"N, 17°57'48.103"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18996/8-1683Starý Jičín

Zříceniny hradu na vrcholu protáhlého osamělého kopce nad stejnojmenným městečkem. První zmínka o hradě je z roku 1240. Není však jisté, kdy byl hrad založen.

Nejstarším objektem je okrouhlá věž o průměru 8,5m. Dodnes stojí její polovina v čele hradního jádra nad příkopem. Věž má pozdně románský charakter. Příkop je vylámán do skály a má šířku 16m. Nejstarší fáze hradu byla obdélná a zabrala zhruba jižní polovinu dnešní plochy. Původní rozsah naznačuje spára v západním průčelí. Později byla postavena podél západní hradby (na místě, či na destrukci starého paláce) vrcholně gotická budova. V další fázi vrcholně gotické přestavby došlo k ohrazení a postupnému zastavění zbytku plochy temene kopce. V severním cípu hradu vyrostl klenutý trojprostorový palác. K obvodové hradbě byly postupně dostavovány další budovy, když už plocha nestačila, byly vysunuty i před hradby (na jihovýchodě).

V pozdní gotice celý hrad obklopoval parkán. Před hradní příkop bylo postaveno 45m dlouhé pozdně gotické vysunuté opevnění. Na jihu je ukončeno břitem a ještě před ním příkopem a valem. Na severu vzniklo menší předhradí se studnou, do kterého se vstupovalo cestou vedoucí západně pod parkánem. Ze severního předhradí vedla nástupní rampa nahoru na dřevěný most, kterým se vstupovalo na parkán. Vstup do severního předhradí zajistila masivní čtverhranná věž již s raně renesančním charakterem a také příhrádek na terase pod severozápadním zalomením parkánu. Vysunuté zdi parkánu byly dodatečně zpevněné renesančními opěrnými pilíři.

Hrad utrpěl za třicetileté války a byl jen provizorně opravován. Na počátku 18.století byl jen zčásti obyvatelný a na jeho konci byl zcela opuštěný. Nejlépe se dochovala věž kontrolující přístup do severního předhradí (je nově zastřešena), ale i zbývající zdivo je zachované často do značné výšky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika