Starý Zámek u Libušína

Jihovýchodně od hradiště Libušín se nachází pozůstatek velice zajímavého opevnění pomístně zvaného "Na Starých Zámcích".

Opevnění zaujalo závěr zalesněného ostrohu nad roklemi s Knovízkým potokem a jeho bezejmenným přítokem. Obě vodoteče zde jsou jen malými potůčky.

Vnější fortifikace sestává z valu a vnějšího příkopu, který se táhne od hrany srázu na severozápadě, téměř rovně v délce zhruba 70m k jihovýchodu. Náhle se však v terénu val i příkop ztrácí. Jihovýchodní strana se sklání jen pozvolna, proto ji bylo nutno zajistit. Nejlépe by toho bylo docíleno stočením valu k severovýchodnímu srázu, stopy po fortifikaci tu však chybí.

Vnitřní část je patrně pozůstatkem vrcholně středověké tvrze a jejího hospodářského příslušenství. Nachází se zde stopy po budovách, z nichž patrně hlavní zaujala místo v samém severním, nejlépe chráněném místě. Pahorek pokrytý kamením má na vrcholu rozměrnou depresi. Nad severozápadním a severním srázem byl budován parkán, který náhle v severovýchdní části končí. Podle popisu z 2.poloviny 19.století stály na vrcholu pahorku zbytky kulaté věže, ke kterým přiléhalo obdélné stavení o délce 38 kroků.

Vnější fotifikace působí dojmem, že původně ohrazovala celý dvůr, ale později došlo k zvětšování dvora na úkor ohrazení. Tam kde logicky pokračovala původní fortifikace, se v severovýchodní části nacházejí stopy po budovách. Stavba však nebyla v pokročilé fázi dokončena.

Pod ostrohem se nachází stopy zaniklé osady.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katasdtrální území: Libušín

GPS: 50°9'16.385"N, 14°2'30.955"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19266/2-694


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika