mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katasdtrální území: Libušín

GPS: 50°9'16.385"N, 14°2'30.955"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 19266/2-694



Starý Zámek u Libušína

Jihovýchodně od hradiště Libušín se nachází pozůstatek velice zajímavého opevnění pomístně zvaného "Na Starých Zámcích".

Opevnění zaujalo závěr zalesněného ostrohu nad roklemi s Knovízkým potokem a jeho bezejmenným přítokem. Obě vodoteče zde jsou jen malými potůčky.

Vnější fortifikace sestává z valu a vnějšího příkopu, který se táhne od hrany srázu na severozápadě, téměř rovně v délce zhruba 70m k jihovýchodu. Náhle se však v terénu val i příkop ztrácí. Jihovýchodní strana se sklání jen pozvolna, proto ji bylo nutno zajistit. Nejlépe by toho bylo docíleno stočením valu k severovýchodnímu srázu, stopy po fortifikaci tu však chybí.

Vnitřní část je patrně pozůstatkem vrcholně středověké tvrze a jejího hospodářského příslušenství. Nachází se zde stopy po budovách, z nichž patrně hlavní zaujala místo v samém severním, nejlépe chráněném místě. Pahorek pokrytý kamením má na vrcholu rozměrnou depresi. Nad severozápadním a severním srázem byl budován parkán, který náhle v severovýchdní části končí. Podle popisu z 2.poloviny 19.století stály na vrcholu pahorku zbytky kulaté věže, ke kterým přiléhalo obdélné stavení o délce 38 kroků.

Vnější fotifikace působí dojmem, že původně ohrazovala celý dvůr, ale později došlo k zvětšování dvora na úkor ohrazení. Tam kde logicky pokračovala původní fortifikace, se v severovýchodní části nacházejí stopy po budovách. Stavba však nebyla v pokročilé fázi dokončena.

Pod ostrohem se nachází stopy zaniklé osady.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika