mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Neumětely

GPS: 49°52'23.866"N, 14°1'13.318"EStarý Zámek u Neumětel

Na samém západním cípu masivu Housiny se nachází nevýrazné pozůstatky po malém hradu. Písemné údaje ani jméno nejsou pro objekt známé. Zatím nebyly nalezeny ani žádné archeologické nálezy, jejichž pomocí by objekt mohl být datován.

Hrad zaujal klesající závěr ostrožny obtékané potokem. Vlastní jádro hradu je zcela odtěženo lomem. Na starším plánku hradu je zaznamenána situace, kdy okolo lomu probíhala obvodový val. Dnes již tento val není patrný. Z celého jádra se dochovalo pouze torzo šíjového příkopu, který je navíc poškozen již nepoužívanou cestou.

Před jádrem se nachází rozsáhlé předhradí, které je se svažuje z západní straně. Na starším plánu na něm nejsou zaznamenány žádné relikty zaniklých staveb. V zarostlém terénu se však nacházejí terénní relikty připomínající pozůstatky minimálně dvou objektů. Jsou-li pozůstatkem staveb z doby života hradu, nebo souvisejí-li s provozem lomu nelze určit. Předhradí od okolního terénu odděluje šíjový val, vedoucí přes celou šíři ostrohu.

Podél severní strany ostrohu v prostoru předhradí vede cesta, patrně až novověkého původu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika