mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Vidim

GPS: 50°28'9.306"N, 14°30'47.987"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46194/2-3924Starý Zámek u Vidimi

Na závěru svažitého ostrožnovitého výběžku západně od obce Vidim se nacházejí pozůstatky po skalním hradu.

Hrad se dělí na dvě části. Předhradí mírně klesající k hradní skále a jádro hradu na skalním bloku. V předhradí se dochovala dobře patrná přístupová komunikace. Nejviditelnějším reliktem je okrouhlá, do skály vysekaná cisterna. Pomocí dřevěných zátarasů, po kterých se dochovaly záseky, byly zabezpečeny boční přístupové cesty. Od mírně stoupajícího hřebenu je předhradí odděleno nevelkým příkopem. Jádro hradu od předhradí odděluje rozměrný příkop. Hrad zaujal skalní blok, jehož základna stojí níže než předhradí, ale jeho vrcholové plató dosahuje až nad vrchol předhradí. Přední část s přístupovou komunikací je velmi poškozena lomem z 19.století, který ji z velké části odtěžil. Střední a zadní část vrcholové plošiny nese mnohé stopy v podobě dražé a záseků po dřevěném ohrazení. Skalní bloky jsou od sebe odděleny puklinami. Výrazné jsou i stopy po čtyřech do skály vysekaných světničkách. Největší podvalí se nachází ve střední části. Dřevěnou nástavbu nesl i skalní blok při západní straně. Celý skalní blok obíhá v úrovni dna příkopu terasa. Nálezy z plochy hradu přísluší nejdříve 2.polovině 15.století. Starší popisy zmiňují zbytky zdiva. Většina hradu však byla dřevěná, což dokazují četné nálezy mazanice.

Asi 250m před hradem se nachází bochníkovitý skalní blok, který od jihu vymezuje proláklina podobná příkopu. Na vrcholu skály je terén srovnaný a nachází se zde dobře dochovaný ve skále vysekaný sklípek. Objekt sice připomíná předsunuté opevnění, ale příkop je patrně přírodního původu a z lokality byla získána pouze četná novověká keramika z doby dlouho po zániku hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika