mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Katastrální území: Strašice

GPS: 49°44'30.457"N, 13°45'47.277"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 25684/4-2593Strašice

Sevrovýchodně od kostela, nad Dvorským rybníkem se ve Strašicích nacházejí pozůstatky velmi zajímavého hradu. Hrad je poprvé uváděn v roce 1349, zanikl po husitských válkách nebo až během 16.století.

Místo pro hrad bylo zvoleno v cípu nevýrazného výběžku na okraji planiny, kde příroda pomohla chránit hrad od severozápadu, severu a východu. Okrouhlý areál byl obklopen širokým příkopem a valem, který se částečně dochoval na severní, východní a jihovýchodní straně. Ve východní části příkopu se nachází kruhová studna. Na jižní straně vybíhá z centrálního areálu do příkopu nepravidelný útvar, snad pozůstatek brány. Hrad měl původně po celém obvodu nad příkopem plášťovou hradbu, okrouhlý půdorys narušovala pouze k jihu vysunutá brána. Vnitřní zástavba se přimykala hradbě.

V 19.století byla do zříceniny hradu vestavěna fara. Z hradních konstrukcí se dochovaly zřejmě části sklepů a fragmenty vyčnívající ze severní zdi fary do příkopu. Další fragmenty středověkého zdiva jsou patrné na jihovýchodní hraně areálu nad příkopem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika