Strážiště - Nimrod

Velmi dobře dochované tvrziště nedaleko silnice z Mariánských Lázní na Prameny. Archeologickým výzkumem byla datována so konce 13. až počátku 14.století. Jednalo se o nevelkou a jen lehce opevněnou tvrz, která snad patřila do soustavy sídel podléhajícím klášteru v Teplé.

Nevelká vnitřní plocha má téměř čtvercový tvar s oblými rohy o hraně zhruba 11m. Stála zde dřevěná, podle drobné terénní deprese snad podsklepenná, budova. Okolo probíhá kruhový příkop s vnějším valem. Dno příkopu je dnes o 2m níže než plošina jádra. Vnější val má průměr přes 37m a je přerušen v místě, kde do příkopu vtéká a vytéká drobná vodoteč. Původně byl příkop napájen vodou z rybníčku na východní straně tvrziště, ze kterého se částečně dochovala hráz.

Severně od tvrziště se nacházejí pozůstatky zaniklé vesnice.

mapa  

Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Katastrální úemí: Mariánské Lázně

GPS: 50°1'20.510"N, 12°42'51.701"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26705/4-4283


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika