mapa

Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Katastrální úemí: Mariánské Lázně

GPS: 50°1'20.510"N, 12°42'51.701"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26705/4-4283Strážiště - Nimrod

Velmi dobře dochované tvrziště nedaleko silnice z Mariánských Lázní na Prameny. Archeologickým výzkumem byla datována so konce 13. až počátku 14.století. Jednalo se o nevelkou a jen lehce opevněnou tvrz, která snad patřila do soustavy sídel podléhajícím klášteru v Teplé.

Nevelká vnitřní plocha má téměř čtvercový tvar s oblými rohy o hraně zhruba 11m. Stála zde dřevěná, podle drobné terénní deprese snad podsklepenná, budova. Okolo probíhá kruhový příkop s vnějším valem. Dno příkopu je dnes o 2m níže než plošina jádra. Vnější val má průměr přes 37m a je přerušen v místě, kde do příkopu vtéká a vytéká drobná vodoteč. Původně byl příkop napájen vodou z rybníčku na východní straně tvrziště, ze kterého se částečně dochovala hráz.

Severně od tvrziště se nacházejí pozůstatky zaniklé vesnice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika