mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Katastrální území: Střekov

GPS: 50°38'21.802"N, 14°3'1.854"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42452/5-274Střekov

Zříceniny hradu na výrazné a strmé skále nad pravým břehem Labe nedaleko Ústí nad Labem. Hrad byl postaven po počátku 14.století (roku 1319 byl již patrně hotov) a střežil mim ojiné i vybírání poplatků za splutí řeky.

Jádro hradu mělo protáhlý pětiúhelný obrys. Na nejvyšším místě v nároží stál okrouhlý bergfrit a v protilehlém nároží čela stála menší okrouhlá věž. Středy delších stran zajistily polookrouhlé dovnitř otevřené bašty. Do aktivní (v tomto případě spíše jen demonstrační) obrany byly zapojeny i vysunuté zaokrouhlené nárožní části obdélného dvouprostorového paláce. Před jádrem leželo předhradí, do kterého se vstupovalo věžovitou brankou. Hlavní jádro bylo na severu do skály vylámaným příkopem odděleno od zadní části hradu. Jejím hlavním objektem byla rozměrná (18x10m) dvouprostorová budova, s velmi silnými zdmi (3m), která svojí hmotou mohla zaštiťovat jádro z jižní strany.

Na přelomu 15. - 16.tého století byl Střekov pozdně goticky přestavěn. Stavělo se ve všech částech hradu. Ke hradu přibylo spodní předhradí, v horním předhradí byla vystavěna honosná velká budova se sálem. V místech menší věže byl postaven věžovitý palác, k bočním hradbám se přiložila nová palácová křídla. Do jedné z bašt byla vestavěna kaple. Přestavba proběhla i na starém paláci, který získal především nová okna. Následovaly další úpravy hradu, tentokrát již veskrze renesanční. V průběhu třicetileté války byl hrad několikrát dobyt a vypálen. Posledního vojenského využití se hrad dočkal v sedmileté válce roku 1757.

Roku 1830 byla do hradu vestavěna romantická restaurace. K opravám hradu došlo v letech 1911 - 12.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika