mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Studenec u Horek

GPS: 50°32'38.967"N, 15°32'33.169"EStudenec - Líšný

Na vrchu Hradisko, či Hradištko, obtékaném ze tří stran Oleškou se nachází zbytky středověkého hrádku. S dobu existence hrádku lze počítat snad od 2.poloviny 14.století a sídlo mohlo předcházet renesanční tvrz ve Studenci. Pánové ze Studence jsou doloženi k roku 1388, hrádek však leží nad dnešní částí Studence, který byl dříve samostatnou vsí zvanou Lišný.

Samotné opevnění zabralo vyvýšený cíp ostrohu, který je srázy k Olešce vymezen od severu, západu a jihu. Přístupná je jihovýchodní strana, od které je hrádek oddělen mohutným příkopem. Obdélná část za příkopem je zároveň hlavní částí sídla. Reliéfně zde jsou dochované stopy po obvodové hradbě. V severozápadní části se nachází hluboká vykopaná jáma, částečně zasypaná, která vedla snad až ke klenutému sklepení. Od klesající opyše je jádro odděleno mělkým příkopem a kousek za ním se ještě nachází níže položená, uměle zarovnaná plošinka. Kromě zmíněné jámy je opevnění poškozeno i malým lomem v severním svahu. Před hrádkem se nacházelo osídlené předpolí, které ale nebylo nijak zabezpečeno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika