mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Sovínky

GPS: 50°22'42.278"N, 14°47'7.437"ESyslov

Na severozápadním konci ostrohu nad údolím potoku Doubravice se nachází pěkně dochované, i když částečně poškozené tvrziště.

Tvrziště nelze s jistotou ztotožnit s doloženou tvrzí v Sovínkách z roku 1446. Snad ji založil některý ze zdejších pánů ve 14.století. Doba zániku tvrze není také známa, lze spekulovat o 15. nebo 16.století.

Tvrziště se nachází v samotném cípu ostrožny. Strmý sráz do údolí Doubravice jej vymezuje z jihozápadní, západní a severní strany. Přístupnou jihovýchodní stranu přehradil až 13m široký příkop, který původně pokračoval i podél severní a jižní strany, zde však byl zasypán. Původně před příkopem probíhal ještě val, který je dnes téměř v úplnosti snesen do prostoru bývalého příkopu. Představa, že se nejedná o zasypaný příkop, ale o parkán se mi nezdá příliš reálná. Celková plocha tvrziště dosahuje 65x45m, jádro tvrziště má rozměry 33x25m. Samotný tvrzištní pahorek nese na svém vrcholu stopy po starých výkopech, především v jihozápadní část je těžce poškozen. Dobře je patrný val nad příkopem. A.Sedláček zde viděl i studnu, ta dnes není patrná. Zajímavá je situace na opyši ostrohu, kde se nachází uměle upravené terasovité plošiny.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika