mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Doubravčice

GPS: 50°1'0.141"N, 14°48'25.097"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36638/2-902Šember

Zaniklý hrad na ostrožně v místech akropole halštatského a raně středověkého hradiště nad pravým břehem Šembery. Hrad vznikl po roce 1357 a v roce 1452 je připomínán jako pustý.

Jako předhradí hrad využil pozůstatky hradiště. Tuto plochu z boků chráněnou strmými srázy vymezoval mohutný slovanský val, vnější příkop a před ním ještě původně halštatský val.

Jádro hradu je od předhradí odděleno mohutným šíjovým příkopem. Zhruba oválný obrys je na severu zakončen skalnatým prudce klesajícím hřebenem. Nad příkopem stála hradba, dnes v podobě valu, ze kterého ve střední části vystupuje část nasucho vyskládané zdi. Propadlina na jihozápadě je zbytkem podsklepené stavby. Další stavba stála na severovýchodě (valovitý útvar probíhající severojižním směrem) a nad skálou na vyvýšené srovnané ploše stála další (snad hrázděná nebo roubená) budova. Po většině obvodu jádra probíhá val, pozůstatek obvodové hradby.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika