mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Škvorec

GPS: 50°2'45.514"N, 14°44'1.733"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20649/2-2171Škvorec

Z části dochovaný a přestavěný hrad na ostrožně obtékané ze západní a severní strany říčkou Výmolou ve stejnojmenné obci. První písemná zmínka o Škvorci připadá k roku 1279.

Hrad byl nejspíše dvoudílný, ale podoba předhradí není známa. Jádro mělo téměř pravidelný čtyřúhelný obrys a od zbytku ostrožny je odděleno mohutným šíjovým příkopem. V jádře se nacházel obdélný palác, dodnes nedochovaný. Z nejstarší zástavby se dochovala studna a části obvodové hradby. Archeologicky byl při posledním výzkumu zachycen bergfrit zavázaný do hradby.

Hrad byl na přelomu 14. a 15.století přestavěn, hned na počátku 15.století v roce 1404 je poprvé výslovně zmiňován a uvádí se i existence hradní kaple. Vstup byl opevněn novou protáhlou branskou věží, která se v přestavěné podobě dochovala dodneška. Oproti vedlejšímu nově postavenému palácovému křídlu je postavena mírně na koso a před původní obrys jádra částečně předstupuje. V novém křídle na čelní straně se nacházela i v písemných údajích zmíněná kaple. Hrad tak získal módní dvoupalácovou dispozici. Hrad byl dále pozdněgoticky upravován.

V roce 1545 proběhla další, již renesanční přestavba. Značné škody přinesla třicetiletá válka, za které byl v roce 1639 zámek vypálen a částečně pobořen.

Oprava proběhla až v roce 1710 a byla pojata velkoryse v barokním stylu. Od konce 18.století však opět začal chátrat a v letech 1860 - 84 byly jeho severní a severozápadní části rozebrány. V roce 1890 byla na místě nejstaršího paláce postavena škola, která z původní stavby využila jen základy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika