mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Úhlejov

GPS: 50°25'30.351"N, 15°41'28.35"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32611/6-4801Šluspárk

Zaniklý malý hrad nad soutokem potoků Hornoúhlejovského a Bystrého. Písemné údaje, které by šlo vztáhnout na hrad, nejsou známé. Podle archeologických pramenů lze počítat s krátkou dobou života hradu, který byl opuštěn ve 40.letech 13.století.

Hrad zaujal nevýraznou oválnou vyvýšeninu. Po celém obvodu byl vybudován příkop s valem a v místech nejsnazšího přístupu (na krátké severní a jižní straně) byla fortifikace zdvojena. V jižním cípu za příkopem se nachází trojúhelníkovitá plošina, která zabezpečovala hrad z tohoto směru. Opevnění sestávalo z nasucho kladené zdi a palisády. Vnitřní zástavba byla pravděpodobně dřevěná.

Hrad je dnes většinou své plochy schován pod hustou a těžko prostupnou vegetací. Východní strana byla v celé své délce poškozena silnicí, která prochází v místech vnějšího obvodového opevnění. Pod hradem se nachází mlýn, v jehož suterénu je zazděný kamenný portál chodby údajně související s hradem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika