mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Katastrální území: Město Brno

GPS: 49°11'39.759"N, 16°35'59.246"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11788/7-1

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 129Špilberk

Na dominantním kopci v těsném západním sousedství historického jádra Brna stojí barokní citadela přestavěná z původního středověkého hradu. Hrad byl založen snad již Václavem I. kolem roku 1240.

Hrad měl obdélný půdorys o úctyhodných rozměrem 90x55m. Uprostřed kratších stran až 2,5m silné obvodové hradby se tyčily věže. Západní válcová, doložená archeologickým průzkumem měla průměr 15m a zdi silné až 3,5m. Z protější východní obytné hranolové věže o rozměrech 14,2x13,2m se dochovala spodní část se zaklenutým přízemím. Vedle věží byly průjezdy, východní z nich se v raně gotické podobě dochoval. Jižně od hranolové věže stojí palác, který byl mnohokrát upravován a svoji dnešní podobu získal až v nedávné době. Na palác navazovala rohová budova a od ní poktačovalo jižní křídlo s valeně zaklenutým sklepem. V protějším rohu stály další budovy se sklepem, později sem byla zabudována barokní kaple. Budovy pokračovaly podél celého průběhu severní obvodové hradby. Okolo celé dispozice probíhal od přelomu 14. a 15.století parkán. Dodatečně byla k severovýchodnímu nároží přistavěna do plochy parkánu pětiboká věžice.

Následovalo několik oprav a přestaveb. V roce 1578 hrad vyhořel a asi 15 let zůstal v troskách. Po roce 1593 byl opravován a výrazně se posílila jeho obranyschopnost.

Po roce 1639 přišla razantní barokní přestavba. Okolo hradu byl budován bastionový krunýř. Čtyří bastiony zabezpečily nároží a výrazně byl zabezpečen východní vstup. Opevněné město a hrad byly propojeny krytou chodbou. Hrad odolal švédskému obléhání v roce 1643. Po celou dobu se urychleně vylepšovalo opevnění města i citadely. V roce 1645 ke městu přitáhlo švédské vojsko a po čtyři měsíce se pokoušelo město dobýt. Následovala velkolepá přestavba, po které se z města a hradu stala řádná bastionová pevnost, která později odolala obléhání pruským vojskem.

V roce 1783 začal Špilberk plnit i funkci pevné věznice pro zvlášť těžké zločince. K dobytí města i Špilberku přeci jenom došlo, stalo se tak v roce 1805, aniž by se obránci pokusili o obranu. Francouská vojska vedená císařem Napoleonem město obsadili a nevýrazně opravili jak městské opevnění, tak i opevnění Špilberku. Pevnostní úpravy dále probíhaly až do poloviny 19.století, kdy byla pevnostní funkce zrušena.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika