mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Dolní Štěpanice

GPS: 50°38'28.753"N, 15°32'22.607"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42150/6-2483Štěpanice

Zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem potoka Cedron a jeho bezejmenného přítoku. Podle archeologických nálezů byl postaven ve 2.polovině 13.století, první zmínka pochází z roku 1304.

Hrad zaujal ostrožnu severo-východního směru. Východní a jižní strana strmě klesá do údolí potoka Cedron. Západní strana se svažuje pozvolněji a proto musela být zabezpečena příkopem a valem, který z této strany obloukovitě obklopuje celý areál hradu i předhradí. Přístupná severní strana byla od navazujícího terénu oddělena příkopem. Za příkopem se nacházelo předhradí, ve kterém stála minimálně jedna hospodářská budova. Za dalším příkopem následuje na výrazné vyvýšenině postavené horní jádro. V jeho čele stál subtilní bergfrit. V zadní části horního hradu se nacházel snad trojprostorový palác, ze kterého se dochovala značná část přízemí. Výrazně níže je položená dolní část jádra, která má trojúhelný tvar. Dobře dochovaný úsek západní obvodové hradby je na jihu ukončen na skálu položenou dovnitř otevřenou věží. Východní průběh obvodové hradby se dochoval nad hranou svahu podstatně hůře, přesto je dobře patrný. Ve středu dolní části jádra se nacházela studna. Dolní hrad měl především výrobní a provozní funkci.

Na počátku 16.století hrad přestal mít rezidenční funkci a zpustl. K roku 1543 se již jako pustý připomíná. Ve 2.polovině 18.století byl proveden neúspěšný pokus o odstřel bergfritu. Nálož, která byla umístěna ve skále pod jihovýchodními základy, věž pouze roztrhla. Po delším čase se její polovina zřítila a v roce 1821 ji následovala i zbylá část.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika