mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Katastrální území: Klášterec nad Ohří

GPS: 50°22'22.209"N, 13°8'48.175"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31535/5-555Šumburk

Na vrcholu vysokého kopce nad pravým břehem Ohře nedaleko Klášterce stojí zříceniny hradu Šumburk. Vrchol kopce je o 240m výše nad řekou a o 110m převyšuje šíji na severní straně.

Původně byl nazýván Nový Šumburk a jeho stavba začala na konci husitských válek. V té době, už bylo dělostřelectvo tak pokročilé, že bylo nutno postavit hrad mimo dostřel děl. V dochovaných písemných pramenech je hrad poprvé doložen k roku 1435. Hrad zaujal protáhlý vrchol kopce, na jehož nejvyšším místě stála velká obytná věž od který vybíhaly obvodové hradby, které ohrazovaly prostor jihovýchodně od věže. Donjon měl spodní dvě patra rozděleny na tři valeně zaklenuté místnosti. Vyšší obytná patra byly plochostropá. Hradba byla zpevněna čtverhrannými baštami, z nichž většina byla dovnitř otevřená. Okolo hradby probíhal příkop s vnějším náspem, na kterém stála zeď. Zajímavě byl řešen vstup, který byl zatažen dovnitř a prostor před ním bylo možné postřelovat z obou stran. Před bránou se stěžejkovým padacím mostem byla v příkopu vyzděna kontraskarpa.

Na počátku 16.století byl hrad přestavován. Jižní prostor těsně pod hradem byl ohrazen hradbou, od které kolmo vybíhaly zdi, které se napojovaly na obvodovou hradbu. V těchto zdech byly umístěny brány. K donjonu byly přistavěny tři obytné přístavky. Na východní straně byl k obvodové hradbě přistavěn dlouhý palác a prostor naproti němu zaujaly další budovy. Jedna z místností v patře bašty na severovýchodní straně byla zaklenutá křížovou klenbou a byla vybavena kamenickými články.

Okolo poloviny 16.století hrad vyhořel, zda byl obnoven není známo, ale již na počátku 17.století se připomíná jako pustý.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika