mapa

Kraj: Vysočany
Okres: Jihlava
Katastrální území: Telč

GPS: 49°11'8.388"N, 15°27'7.336"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15430/7-5249

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 218Telč

V severozápadním cípu historického jádra Telče se nachází renesanční zámek, který byl postaven na místě staršího hradu. Tento hrad nebyl nejstarším opevněným místem ve městě, to se nacházelo v jihovýchodním prostoru jádra města, v okolí kostela sv.Ducha. Ještě starším osídlením, archeologicy doloženým, byla osada s tribunovým kostelem v místech dnešního Starého města. Nejistá je situace v okolí kostela sv.Ducha, jehož pozdně románská věž má mít podle některé odborné literatury strážní funkci a v jeho okolí se nacházelo opevněné sídlo, ze kterého je archeologicky doložen příkop. K založení města došlo až za pánů z Hradce okolo poloviny 14.století.

Nejstarší fáze gotického hradu není téměř vůbec známa. Roku 1423 bylo město dobyto husity, hrad snad odolal, v roce 1442 se předpokládá dobytí města i hradu. Při pozdněgotické přestavbě bylo postaveno nové křídlo na jižní straně. Na počátku 60-tých let 16.století došlo výrazné přestavbě nejen hradu ale i prostoru mezi ním a městem. Kromě zboření velké části hmoty hradu došlo k výrazným navážkám a zarovnání terénu. Gotické zdivo bylo zachyceno při nedávném archeologickém výzkumu. Jednalo se o zdi budovy, která je interpretována jako věžovitý palác a nacházela se v místech dnešní severovýchodní části zámku pod malým dvorkem. Stavba byla zasypána do výše patra, na dně sondy byly nalezeny okenní otvory. Keramika nalezená v zásypu přísluší počátku 16.století, tehdy tedy hrad zanikl.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika