mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Mladá Boleslav

GPS: 50°24'36.14"N, 14°54'3.651"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41285/2-1657Templ

Pozdně gotický městský palác zvaný Templ stojí na západní hraně jádra Mladé Boleslavi. Byl postaven mezi lety 1488 až 1502 jako hejtmanské sídlo.

Byl vystavěn ve svahu nad Jizerou za linií městských hradeb, ke kterým se z vnější strany přimykal. Jeho umístění tak naznačuje, že stavba byla založena až v době, kdy už byla dokončena parcelace města. Třípodlažní budova je skvostem vladislavsko-jagelonské gotiky. Součástí domu byla fortna, kterou vedl průchod dolů k Jizeře.

Po požáru během třicetileté války proběhly rozsáhlé barokní úpravy a Templ ztratil postavení panského domu. Špatný stavební stav způsobil roku 1977 zřícení jižní části. Teprve poté byly zahájeny záchranné stavební práce.

Dnes slouží Templ kulturním účelům. Přilehlý parkán je pak pojat jako interaktivní dětské hřiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika