mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Katastrální území: Jamolice

GPS: 49°5'25.976"N, 16°14'54.580"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34154/7-6396Templštejn

Na ostrohu nad pravým břehem řeky Jihlavy se tyčí zříceniny hradu Templštejna.

Hrad byl založen koncem 13.století rytířským řádem templářů, nejstarší doložená písemná zpráva přísluší roku 1298. Nejstarší část hradu je v zadní části ostrohu vymezená pětiúhelníkovitým polygonem plášťové zdi se zaoblenými nárožími. Obvodové zdi měly tloušťku zhruba 2,2m a výšku kolem 12m, k přístupové šíji bylo jádro natočeno tupým břitem. V čele byl do skály vysekán šíjový příkop. Vstup vedl od severu, tudíž musel příchozí obejít část hradu. Budovy v ploše jádra se soustředily k severovýchodní a jihovýchodní straně. V nejvyšším místě jádra je do skály vysekaná cisterna. Hrad se postupně rozšiřoval, okolo jádra byla vystavěna obvodová hradba a meziprostor byl zastavován budovami. Velká budova byla postavena na severní straně, dodnes se dochovala až do výše třetího podlaží. Další velká budova stála na jihu, hned vedle nové brány, která byla postavena kolem roku 1450. Další stavby, podle nálezů mazanice snad dřevěné, stály na západní straně. Před obvodovou hradbou byl zřízen parkán, nejlépe se dochoval na západní a jižní straně. Okolo roku 1470 byla před příkopem na skalním hřebínku vystavěna mohutná štítová zeď. Ta je až 5m široká a 11m vysoká, při délce 70m. Zhruba uprostřed se nachází proluka, snad zde měla stát věž, ale její stavba nebyla realizována. Před štítovou zdí se nachází příkop o hloubce 10m a šířce 20m. Ještě více na jih se nacházela předsunutá bašta na jihu vymezená dalším příkopem vysekaným do skály o šířce 20m a hloubce 10m.

Rozsáhlý prostor na jihu vymezuje val s vnějším příkopem, patrně vymezoval ves příslušící k hradu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika