mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Tetín u Berouna

GPS: 49°57'0.407"N, 14°6'22.036"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46629/2-441Tetín

Hrad se dodneška dochoval částečně ve zříceninách a částečně byl odtěžen lomem. První zmínka o hradu se váže k roku 1321. V té době však podle archeologického průzkumu hrad už dlouhou dobu stál. Jeho nejstarší fáze byla postavena již okolo poloviny 13.století. Hrad tak přímo navázal na hradiště, které se rozkládá na ostrožně před ním.

Pro stavbu byla zvolena opyš ostrožny s hradištěm. Od ostrožny jej odděloval mohutný šíjový příkop. Za ním stál rozměrný palác s uzkou štítovou stěnou ve směru příkopu. Palác měl půdorys ve tvaru písmene L. V této fázi hrad neměl věž. Většina plochy paláce byla odtěžena lomem. Nepříliš výhodné postavení hradu na klesající ostrožně si vynutila přestavbu ještě v průběhu 13.století. Vznikla níže položená trojuhelná severozápadní část, ohrazená hradbou vystavěnou tzv. klasovou vazbou. Nad příkopem byla do hradby začleněna čtverhranná věž, která obsahovala i vstupní bránu, ve které končil dřevěný most přes příkop.

Tetín byl v nejstarší fázi malým královským hradem s palácem jako svou hlavní obranou stavbou a sloužil potřebám královských uředníků. Přestavba hradu zvýšila jeho obranychopnost a zvýšila i pohodlí pro přemyslovské levobočky, jejichž rezidencí se stal. Podle některých archeologických indícií se zdá, že byl v blíže neurčené a historicky nezaznamenané bojové akci dobyt a poškozen.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika