mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Lázně Toušeň

GPS: 50°10'15.574"N, 14°42'42.459"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17354/2-2216Toušeň

Zaniklý hrad uprostřed stejnojmenné obce. Hrad pochází již z 2.poloviny 13.století a první písemná zmínka o Toušni je z roku 1293.

Při obraně nevelkého hradu hrála důležitou roli voda. Jádro mělo okrouhlý obrys o průměru 30m.

Roku 1338 na hradě pobýval markrabě Karel, pozdější Karel IV. V roce 1421 byl dobyt Pražany. Po roce 1518 byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Ten v roce 1530 vyhořel a opět již jako pustnoucí v roce 1563. V roce 1639 byl zámek rychle likvidován Švédy, kteří jeho zdivo použili pro stavbu opevnění u Staré Boleslavi. Poslední nadzemní zdivo zmizelo v 2.polovině 19.století. Areál přeťala mlýnská strouha a do dnešní doby se dochovaly jen terénní relikty mělkého příkopu obklopujícího kruhovou vnitřní plochu.

V současné době je areál výrazně parkově upravován a zároveň dochází k jeho hrubému poškozování. Archeologickým výzkumem byl prokázán složitější stavební vývoj. Nejstarší fázi z 13.století přísluší odkrytá část zdiva palácové budovy a zachycena byla i část rozměrné cisterny. V mladší středověké fázi byla postavena obvodová hradba.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika