mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Katastrální území: Třeboň

GPS: 49°0'12.373"N, 14°46'9.409"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40585/3-2269

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 251Třeboň

V jihozápadní části historického jádra Třeboně stojí zámek s bohatou historií. Nachází se ve střední části západní strany opevněného města.

Původně zde stál lehce opevněný dvorec, později přestavěný na nevelký hrad zmiňovaný prvně k roku 1395. V obraně hradu hrála důležitou roli voda. Po roce 1479 byl hrad přestavěn a po krátkém čase bylo přistavěno východní a západní křídlo.

Po požáru roku 1562 byl hrad náročně přestavěn na renesanční zámek. Přestavba probíhala v letech 1565 - 75. Západní trakt byl prodloužen k jihu, na něj navázal spojovací trakt s bránou a věží a tím bylo uzavřeno vnitřní nádvoří. Na přelomu 16. a 17.století se zámek rozšířil o vnější nádvoří. V jihovýchodním křídle vznikly dva společenské sály zaklenuté vysokou zrcadlovou klenbou. V letech 1606 - 10 byla spojena budova zámku s klášterem dlouhými pavlačemi, postavenými na hlavní hradbě městského opevnění. Na počátku 18.století ji nahradila tzv.Dlouhá chodba, monumentální stavba propojující zámek a klášter. V západní části vnějšího nádvoří vznikla v letech 1663 - 66, v místech původního zámeckého pivovaru, barokní budova, sloužící správě panství. V 19.století se stavělo na vnitřním zámku, kde bylo přestavěno západní křídlo s předsunutým výběžkem do zahrady v letech 1859 - 60.

V organismu zámku se jako nejstarší jeví západní budova a k ní přiléhající západní křídlo. O jejich stáří svědčí výrazná tloušťka zdiva a nepravidelnost západního křídla.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika