mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Tuchoraz

GPS: 50°2'46.068"N, 14°50'46.538"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16190/2-866Tuchoraz

Zřícenina hradu na výrazné terénní hraně nad údolím Šembery ve stejnojmenné obci. Nejstarší opevněný objekt představovala tvrz, která byla v 70.letech 15.století přestavěna na malý, ale výstavný hrad. S výjimkou vstupní věže a zdí ve svahu byl v roce 1770 rozebrán na stavební materiál.

Jeho dispozice byla dvoudílná. Před jádrem hradu se nacházel velký ohrazený hospodářský areál, z jehož zástavby se dodnes dochovala velká pozdněgotická hospodářská budova. Ze zástavby jádra se dochovala část zdiva západního nároží paláce, který stál v nejlépe chráněné zadní části dispozice. Severně od něj se kousek pod hranou dochoval zbytek čtverhranné věže.

Nejlépe dochovanou částí je výstavná vstupní věž, která zároveň plnila i obytnou funkci. Má čtvercový půdorys a dochovala se do výšky druhého patra. Původně byla ještě o jedno, či dvě obranná roubená (nebo hrázděná) patra vysazená na konzolách vyšší. Průjezd je zaklenut dvěmi poli křížových kleneb. Místnost vyplňující první patro je valeně zaklenuta. Hlavní obytná místnost se nachází ve druhém patře. Velká okna vedou do všech stran. Zaklenuta je obkročnou hvězdovou klenbou. Nad hranu srázu z věže vystupuje prevét. Jednotlivá patra jsou spojena šnekovitým schodištěm, z něhož vedl přístup na ochoz již zaniklé hradby. Věž byla podle nápisové kamenné desky na čelní fasádě dokončena roku 1474.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika