mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Katastrální území: Týn nad Vltavou

GPS: 49°13'21.839"N, 14°25'29.566"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 36699/3-515Týn nad Vltavou

Na pravém břehu Vltavy v Týně nad Vltavou, na návrší vyvýšeném o skoro 30m nad řekou, se v těsném sousedství historického centra nachází pozůstatky hradu.

Původně zde v 12.století stálo sídlo biskupského úředníka. Snad se jednalo o lehce opevněný (tzv. otýněný) dvorec, který byl v závěrečné čtvrtině 13.století přestavěn na kamenný hrad. Vnitřní prostor má tvar oválu o rozměrech 115x60m a dosahuje 0,6ha (s dochovanými částmi opevnění dokonce 1,2ha). Na severozápadní a západní straně se nachází mohutný příkop, který přechází i na část severní strany. Na západě jej doprovází vnější násep a na jihu je lokalita vymezena pouze strmým svahem, příkop zde byl zastavěn. V poškozeném stavu se příkop dochoval i na východní straně, zde se nad ním na vnitřní straně zdvihá až 6m vysoký val, též výrazně poškozený. Na vnitřní ploše nejsou žádné známky po zástavbě. Hrad i město bylo v roce 1468 dobyto a vypáleno. V polovině 16.století byl hrad renesančně přestavěn. Patrně z této přestavby pochází dodnes dochovaný dvouobloukový most, který spojuje vnitřní plochu a násep na západní straně. Od počátku 17.století hrad chátral a jeho zánik patrně uspíšila třicetiletá válka.

V letech 1885-86 bylo na místě hradu, který byl mezitím rozebrán na stavební materiál, založeny sady. V roce 1930 byla centrální část vnitřní plochy podrobena archeologickému výzkumu. Bylo zjištěno, že pod silnou vrstvou novověkých navážek se nachází základové zdivo hradu. Dnes se na ploše hradu nachází park se zpevněnými cestami a ve východní části stojí od roku 1983 otáčivé hlediště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika