mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Týnec nad Sázavou

GPS: 50°2'38.288"N, 15°21'52.357"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41609/2-872Týnec nad Labem

V cípu ostrohu, východně od jádra Týnce nad Labem se nachází zřícenina tvrze zvaná "Na Hradě".

Tvrz zde byla postavena někdy v průběhu 14.století z lomového kamene. Hlavní budova zaujala cíp ostrohu, před ní se přikládalo hospodářské zázemí. Budova tvrze má obdélný půdorys o rozměrech 15x9m. V přízemí z jejího půdorysu vystupuje zbytek nevysoké přístavby, dnes slouží jako schodiště ke vchodu do prvního patra, které se nachází v ose západního průčelí. Budova je podsklepená a tříprostorový sklep je přístupný dveřním otvorem se segmentovým nadpražím. V přízemí se nacházejí dvě valeně zaklenuté místnosti. Obě nadzemní patra jsou dvouprostorová a plochostropá. Vrchní patra byly přístupné před dřevěné pavlače, které byly vysazeny na kamenných krakorcích. Jeden z krakorců se dochoval na severní straně. Stěny budovy člení nepravidelně rozložené okenní otvory různých tvarů a velikostí. V jižní přízemní místnosti se nacházela srubová komora.

V 16.století byla tvrz přestavěna na sýpku. Opravy a dostavby jsou provedeny z cihel. Ještě koncem 80.let minulého století měla sedlovou střechu. Ta je dnes stejně jako značná část stropů druhého patra zřícená. Předpokládané opevnění na severní straně je dnes zastavěné poplužním dvorem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika