mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Týnec nad Sázavou

GPS: 49°49'49.956"N, 14°35'34.392"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20720/2-202Týnec nad Sázavou

Částečně dochovaný a částečně zaniklý hrad ve stejnojmenném městě nad pravým břehem Vltavy. Hrad se stal nástupcem staršího opevnění.

Dnešní konfigurace terénu je výrazně změněna. Původní přístup na ostrožnu vedl od východu a ze severní a západní strany terén strmě klesal k Sázavě. Jižní část od okolí oddělovala rokle, kterou dnes vede silnice. Před stavbou hradu na ploše budoucího jádra stála románská rotunda, která se v mírně upravené podobě dochovala dodneška. V průběhu 1.poloviny 13.století se rotunda stala kaplí hradu.

Hrad měl velmi archaickou podobu. Oválný areál vymezil mohutný okružní příkop, za kterým byl vyházen val bez vnitřní konstrukce s čelem kotveným mohutnými kůly. Do celé jedné kratší strany valu byl vevázán rozměrný obdélný trojprostorový palác. Palác nahradil starší patrně dřevěný objekt. Ke starší rotundě byla přistavěna čtverhranná věž s kvádrovými líci. Při přestavbě byla na val nastavěna kamenná hradba, ke které se přiložila další zástavba. Starý palác byl rozšířen přístavbou dvorního traktu. V 15.století byla vylepšena vnější fortifikace a bylo použito i bašt.

Od 1.poloviny 17.století přestal být rezidenčním objektem a v roce 1654 hrad zpustl a začal být pouze částečně utilitárně využíván. V 2.polovině 18.století byl částečně přestavěn pro potřeby týnecké manufaktury na kameninu. Po jejím zániku slouží většina objektů k obytným účelům.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika