mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Karlova Ves

GPS: 49°58'24.925"N, 13°47'25.383"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24615/2-2640Týřov

Zříceniny hradu na ostrožně vymezené vtokem Úpoře do Berounky. Hrad byl založen Václavem I. U hradu probíhala důležitá zemská stezka a pod hradem byl brod přes Berounku.

Nejstarší částí hradu je tzv.Horní hrad, ke kterému byl v 60. až 70.letech 13.století přistavěn Dolní hrad. Hrad byl od ostrožny vymezen do skály vytesaným šíjovým příkopem. Do hradu se vcházelo po mostě, jehož poslední část byla zvedací. Následovala první kulisová brána, druhý, tentokrát užší příkop a druhá brána. Druhá brána byla čtverhranná věžovitá stavba s průjezdem. Skrz ní se příchozí dostal na druhé nádvoří, do dolního hradu. Dolní hrad měl zhruba obdélný půdorys. V jeho čelních nárožích stály věže s flankovacími schopnostmi. Další, také s flankovacími schopnostmi, byly vsazeny do obvodové hradby ve středu delších stran. Další podobná věž stála v jihozápadním nároží a celkově šestá v severní straně, nedaleko severozápadního nároží. Věž v severovýchodním nároží byla nejvíce ohrozitelná ostřelováním a proto byla zpevněna dvojitým břitem. Obranu jižní strany doplňoval ve svahu vybraný příkop s valem. K delším stranám dolního hradu byly přiloženy budovy. V severozápadní části stál mezi dolním a horním hradem mohutný okrouhlý bergfrit. V dolním hradě k němu byl přistavěn rozlehlý příhrádek. K téměř 10m širokému bergfritu byla na jihu připojena budova s průjezdem brány do horního hradu. Palác byl zpevněn věžicemi. Horní hrad byl vymezen obvodovou hradbou a v nejchráněnější, nejzápadnější, nárožní poloze nad řekou se tyčil k čtverhranný donjon. Donjon byl plochostropý a jeho sklep, přízemí a první patro byly přístupné vstupy z nádvoří.

Další přestavby se hrad dočkal na počátku 14.století. Místo zrušené zemnice a kuchyně vyrostly nové objekty při severní straně horního hradu. Koncem 14.století byla postavena nová stavba v západní části horního hradu a ve stejné době vyrostla budova i podél severní strany dolního hradu. V 15.století byly na hradbách postaveny kryté dělostřelecké ochozy. Druhý příkop byl zasypán a jeho místo zabral nový parkán. Ten pokračoval i podél jižní strany. V jihovýchodním nároží a v západním ukončení byl parkán zesílen polookrouhlými baštami.

Nebezpečnou severní výšinu zajistila předsunutá bašta. Stavělo se i ve vnitřních částech hradu. Posledních oprav se hradu dostalo v 16.století. Poté postupně chátral a již roku 1575 se uvádí jako pustý.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika