mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 1
Katastrální území: Staré Město

GPS: 50°5'15.054"N, 14°25'19.663"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44532/1-349Ungelt

Uprostřed Starého Města pražského, v prostoru mezi dnešními ulicemi Týnskou, Štupartskou a Malou Štupartskou a mezi kostelem sv.Jakuba a kostelem Panny Marie před Týnem, se nachází částečně dochovaný areál zvaný také Týnský dvůr. Vchod od Staroměstského náměstí je z Týnské ulice branou v paláci Granovských. Východní brána ústí do ulice Malá Štupartská v domě U Štupartů.

V raném středověku byl tento objekt opevněný kupecký dvůr, oddělený od ostatního města příkopem a zdí. Od 11.století bylo toto místo střediskem mezinárodního obchodu v Praze. Všichni cizí kupci, kteří do města přijeli, se zde museli shromáždit. Z původního poplatku za ochranu se vyvinulo povinné clo. Pro potřebu kupců zde stály skladiště na zboží, koňské stáje, hostinec, obydlí pro kupce, špitál a v místech dnešního Týnského chrámu stál kostelík Panny Marie.

Největšího rozkvětu zažil Ungelt za Karla IV. a za Václava IV. Od 14.století pak začínají kolem dvora pražští měšťané stavět obytné domy.

V roce 1689 Ungelt z velké části vyhořel. Celnice v Ungeltu fungovala do roku 1774. Úpadek objektu vyvrcholil na počátku 20.století, kdy se sem stěhovala pražská chudina a po 2.světové válce zde bylo množství skladišť, dílen a bytů.

Po archeologickém výzkumu byla na počátku 80.let zahájena rekonstrukce. Roku 1996 byl Ungelt zpřístupněn veřejnosti. Dnešní areál Ungeltu tvoří 18 domů, z nichž 12 přiléhá k vlastnímu kupeckému dvoru, ostatní jsou po obvodě na místě původní gotické ohradní zdi. Na domech jsou stopy architektonických slohů různých dob. Většina fasád je barokních, původ mnohých domů však sahá až na počátek 15.století. Románský dvorec se nacházel o více než 2m níže pod dnešní úrovní terénu. V jižní části se nachází opravená původní studna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika