mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Úštěk

GPS: 50°35'3.385"N, 14°20'36.146"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 89007/5-5224

 

částečně Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 43940/5-5220

  Úštěk

Z části dochovaný a přestavěný hrad ve stejnojmenném městě. Hrad byl postaven až na počátku 15.století.

Hrad respektoval městskou parcelaci, jeho severní průběh obvodové hradby navázal na jižní frontu náměstí. Před ní však byl vybudován příkop, který hrad odděloval od ostatní zástavby na západní a východní straně. Na severní straně příkop zabral značnou část náměstí. Na jihu obvodové opevnění navázalo na městské hradby. Obdélné jádro zaujalo severovýchodní část prostoru. Patrně jediným objektem v jádře je dodnes v přestavěné podobě dochovaný trojprostorový obdélný palác. Na severní straně k němu byl přistavěn archeologickým výzkumem zjištěný věžovitý přístavek. Palác stál volně, pouze čelní stranou přiléhal k západnímu průběhu obvodové zdi jádra. Později k němu byl přistavěn přístavek, který ho propojil s východním obvodovým opevněním.

Předhradí se nalézalo v prostoru mezi jádrem a obvodovou hradbou na jihu a z větší části na západ od jádra. Ve vnější obvodové hradbě je vevázána tzv. Pikartská věž. Jedná se o čtverhrannou obytnou věž, která stojí zhruba v úrovni jihozápadního nároží opevnění jádra. Byla to nejdůležitější stavba jižního opevnění města.

Roku 1428 byl hrad i s městem dobyt a vypálen. Hned poté následovala jeho oprava. Okolo poloviny 17.století byl přestavěn jezuity a po zrušení jezuitského řádu se změnil v pivovar.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika