mapa

Kraj: Západočeský
Okres: Cheb
Katastrální území: Cheb

GPS: 50°4'58.283"N, 12°21'54.739"EVáclavský hrad

Zaniklý hrad, který stál na levém břehu Ohře, naproti Chebskému hradu. Hrad byl založen snad Václavem II. okolo přelomu 13. a 14.století. První písemná zmínka o hradu pochází až z roku 1394. V té době hrady propojoval kamenný most. Roku 1397 se Václav IV. tohoto mostu vzdal, most byl zbořen a význam hradu upadal. K jeho opravám došlo v roce, 1447 a 1458. Již v této době mohl hrál jen roli předsunutého opevnění města. Roku 1542 je označován jako pustý. Při stavbě barokního pevnostního městského systému byl zapojen do hradby a sloužil jako předsunuté opevnění. Není jisté, zda se v tomto opevnění zachovaly některé zbytky původního hradu, nebo zda se jednalo o novostavbu.

Opevnění bylo zbořeno v letech 1814-21, s výjimkou jedné věže, která sloužila jako rozhledna. Ve 2.polovině 19.století byl pod hradem otevřen kamenolom, který celou plochu odtěžil. Místa, kde probíhal příkop, byla zasypána a zplanýrována pro potřeby další výstavby. Ve stěně lomu, zhruba 2m pod hranou se nachází nevelký fragment zdiva.

O podobě zdejší fortifikace se lze nejvíce dozvědět z historických vyobrazení. Merianova Topografie zachycuje předsunutou baštu města, či Chebského hradu jako objekt obdélné dispozice s čelními kulatými věžemi s flankovacími schopnostmi. Před baštou probíhá příkop. Samotná bašta je vevázána do hradby, která pokračuje podél hrany Ohře na sever i na jih.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika