mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Chaloupky v Brdech

GPS: 49°46'30.638"N, 13°53'36.851"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 39520/2-2960Valdek

Zhruba 6km jižně od Hořovic, v prostoru bývalého vojenského újezdu Jince se kousek od vojenské zástavby a myslivny nachází zřícenina hradu Valdek. Hrad byl založen kolem roku 1260. První zmínka o hradu je z roku 1263 v predikátu Oldřicha Zajíce. Roku 1346 byl obléhán, nedlouho poté se na čas dostal do královských rukou. Tehdy došlo k jeho velkým stavebním úpravám. V 16.století byl renesančně přestavován, ale již roku 1623 se připomíná jako pustý.

Hrad zaujal cíp ostrožného výběžku nad Červeným potokem. Po rovině přístupná severovýchodní strana je přetnuta příkopem s vnějším i vnitřním náspem, který pokračuje i podél severní strany a vymezuje zhruba 70x30m velké předhradí. Vlastní jádro je vymezeno dalším příkopem, který také pokračuje i podél severní strany dispozice. Především na severní straně se na koruně vnějšího náspu dochovala nasucho kladená zeď. Jádro hradu zaujímá prostor v cípu ostrohu o rozměru zhruba 50x35m. Na poměrně strmých svazích na západní a jižní straně se nachází kamenné moře.

Hradu patrně od počátku dominoval okrouhlý bergfrit (pokud není výsledkem přestavby na počátku 15.století, jak naznačují některé druhotně použité stavební prvky), dochovaný do dneška. Od něj vybíhala obvodová hradba, která se přizpůsobila tvaru skály. V zadní části stál napříč trojprostorový palác. Celé jádro obíhal parkán. V druhé gotické fázi, realizované někdy na počátku 15.století byl celý parkán před bergfritem zastavěn, zadní palác byl navýšen o jedno patro. Na východní straně byl přihrazen mírně snížený prostor a vzniklo tak druhé nádvoří, do kterého směřoval nově vedený vstup kulisovou bránou. Nový vstup vedl přes příkop po mostě a střežila ho okrouhlá bašta. Od bašty vedla severovýchodním směrem zeď, která uzavírala šíjový příkop. Předhradí bylo chráněno obvodovou zdí, vstup vedl po mostě v severní části delší čelní strany.

Koncem 19.století byl hrad opravován částečně s romantickým nádechem. Při této opravě bylo do vstupní kulisové brány i vedlejší branky pro pěší zazděno nové žulové ostění. Po vzniku vojenského újezdu hrad trpěl především náletovým porostem, který trhal zdi svými kořeny. V nedávné době byl konzervován, zbytečně velkoryse, lepší variantou by bylo důsledné mýcení náletových porostů a případné usměrnění návštěvnického provozu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika