mapa

Kraj: Liberecký
Okres: Semily
Katastrální území: Mašov u Turnova

GPS: 50°33'37.572"N, 15°10'2.486"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 45773/6-2841Valdštejn

Rozsáhlý komplex staveb se zříceninami hradu na pískovcových skalních blocích na okraji Hruboskalska. Hrad byl založen ve 2.polovině 13.století.

Hrad tvořily tři za sebou jdoucí skalní bloky na dlouhé ostrožně. Nejstarší fáze hradu byla stavěna především na posledním skalním bloku a na bloku prostředním. Přístup vedl po mostcích v ose ostrožny na vrcholech skalních bloků. Na nejchráněnějším třetím skalním bloku se z nejstarší fáze dochovala obvodová zeď, ke které se zevnitř přikládala zástavba. Podobu zástavby prvních dvou bloků nelze kvůli přestavbám rekonstruovat.

Ve 2. polovině 14.století byl hrad přestavěn. Z této stavební fáze se dochovaly zbytky brány jádra. Došlo k přístavbě budovy na severovýchodě třetího bloku. V další stavební fázi někdy v 15.století se hrad rozdělil na dvě samostatné části. Vstup do jádra se přemístil do nově vysekané branky s padacím mostem. V obou částech hradu byly studny. V roce 1440 byl jakožto sídlo lupičů dobyt. Zpustl v průběhu 16.století.

Na počátku 18.století se stal sídlem poustevníků a v roce 1772 byla ve střední části postavena kaple. Součástí barokních úprav je i přístupový most. Od roku 1821 byly na hradě prováděny romantické úpravy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika