mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Boseň

GPS: 50°30'38.067"N, 15°1'34.944"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 33753/2-1499Valečov

Zříceniny skalního hradu a jeho rozsáhlého příslušenství. Hrad byl založen v 1.polovině 14.století.

Jádro hradu zaujal skalní blok sestávající ze čtyř skal. V čelní části stála z větší části dřevěná budova. Velký kamenný palác stál na největším severovýchodním skalním bloku.

V roce 1439 byl hrad vypálen a následně opraven. Při opravě byl hlavní palác přebudován a získal dnešní charakteristický ledvinovitý tvar. Do vnitřní strany prohnutá obvodová zeď byla zpevněna mohutnými konzolami. První patro vytápěl krb a dochovaly se i zbytky dvou prevétů. Do skály byly vytesány světničky a propojovací chodby. V čele byla postavena kamenná budova spojená s hlavním palácem obvodovou hradbou. K jádru hradu příslušely i dva vedlejší skalní bloky, oba tvořené několika skalami. Na severní straně jádro hradu vymezuje několik skal nad terénním zlomem. Z vnitřní strany jsou přitesány a stály zde patně hospodářské budovy.

Pod hranou se nacházelo menší předhradí. Druhé rozměrnější leží západně od hradu. Jihovýchodní stranu jádra vymezuje skalní žebro z několika bloků, do kterého jsou vysekány světničky a z nádvorní strany k němu byly přistavěny budovy hospodářského charakteru. Na východním konci tvoří skála téměř barbakánovitý útvar, před kterým je do skály vysekaný příkop.

Příkop odděluje plochu hradu od velice rozměrného areálu, který zaujal rozsáhlou skalnatou plochu jihovýchodně od hradu. U vstupů do skalnatého území jsou často patrné stopy po zásecích. Plocha tak byla lehce opevněna pomocí zátarasů. Ve vnitřní ploše se dochovaly četné zbytky světniček a pozůstatků nadzemních staveb obytného i hospodářského charakteru. Patrně se jedná o zimoviště husitských vojsk.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika