mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Roždalovice

GPS: 50°18'45.716"N, 15°12'6.113"EVarobyle

Údajné zbytky tvrziště se mají nacházet mezi Bušickým a na něj navazujícím Lohovským rybníkem, východně od Rožďalovic. Lokalita bývá spojována s v písemných pramenech několikrát zmiňovanou vsí Varobyle (Varobule, Warobyle). Poprvé je ves a statek zmíněn k roku 1384, naposledy k roku 1533.

Místo zaniklé tvrze má být při jižním břehu u dřevěné lávky. Zhruba trojúhelníkovitý prostor vybíhá k severu k tělesu hráze, před kterým ještě probíhá náhon. Prostor se nachází pod nevýraznou terasou a pro stavbu opevněné stavby je vysloveně nevhodný. Pod terasou se nachází příkopovitý útvar, evidentně související se starými vodohospodářskými pracemi, patrně se jedná o zaniklý přeliv z Lochovského rybníka. Žádné terénní stopy nenapovídají existenci tvrziště, a proto je nutné jeho existenci na tomto místě odmítnout.

Zajímavé je, že se tato lokalita dostala i do prestižní encyklopedie českých tvrzí, včetně poměrně nepřesného plánku. Na císařských otiscích je název Na Warobuli zaznamenán celkem na dvou místech. Jihovýchodně od prostoru domnělého tvrziště a podruhé západně poblíž místa se zaniklou rozměrnou fortifikací zachycenou poprvé v 50.letech minulého století.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika