mapa

Kraj: Královéhradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Podhradí u Jičína

GPS: 50°25'2.247"N, 15°18'52.829"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34800/6-1328Veliš

Na dominantním čedičovém kopci u Jičína stojí zříceniny hradu těžce poškozené lomem. Hrad je patrně královského založení a v písemných pramenech se poprvé uvádí k roku 1316. Roku 1443 byl hrad dobyt. Na konci 15.století byl velkoryse pozdněgoticky přestavěn.

Hrad zaujal celý oválný vrchol kopce. Západně od jádra se rozkládalo předhradí a ves Podhradí snad byla k hradu také přihrazena. Podoba hradu není příliš známa, neboť plocha jádra byla těžce poškozena lomy na kámen, které většinu vnitřní plochy zcela zlikvidovaly. Dochovaly se stará vyobrazení, povětšinou vzniklá až po jeho poboření. Hradu podle nich dominovala velká čtverhranná věž. Další věž, okrouhlá, popsaná patrně ještě A.Sedláčkem jistila vstup do jádra. Z nemnoha dochovaných reliktů jádra vyniká především zasypaná studna, drobné části obvodové hradby a skromné zbytky dvou budov. Trochu lépe se dochovalo vnější opevnění. Bylo postaveno v rámci pozdněgotické přestavby před starším příkopem (s vyzděnou kontraskarpou) na místě koruny vnějšího valu. Těžiště obrany spočívalo na masivních dělostřeleckých baštách, které měly s jedinou výjimkou polookrouhlý půdorys. Vstupní prostor hájila bašta polygonální, ze které se dochovala část severní strany.

Hrad byl dále upravován v polovině 16.století a v 90.letech téhož století. Silně opevněný objekt odolal švédskému vojsku během třicetileté války. Z císařského rozkazu byl v roce 1658 pobořen a následně utrpěl při rozebírání na stavební materiál. Zkázu mu pak přinesl lom na čedič, kde se lámalo v 18. a 19.století (do roku 1879).

Dnešní dominantu hradního kopce tvoří zděný observační sloup trigonometrického bodu.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika