mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-Východ
Katastrální území: Velké Popovice

GPS: 49°55'15.506"N, 14°38'17.725"EVelké Popovice

První písemná zmínka o Popovicích pochází z roku 1332 a v té době, nebo ještě dříve, vznikla i tvrz, o které je zachycena první přímá zmínka v roce 1417. Místo pro stavbu bylo zvoleno na výběžku vrchu Daleška na jižním okraji vsi.

Prostor tvrze je kromě východní strany převýšen nad okolním terénem. Vnitřní plocha tvrze je zhruba 30x25m velká a má tvar lehce nepravidelného obdélníka, který se zvolna sklání k západu. Okolo probíhá příkop s vnějším valem. Vstup vedl původně patrně od západu do příkopu a příkopem po odvodu se příchozí dostal do jihozápadní části příkopu, kde pokračoval do jádra tvrze. To je dnes beze stopy zástavby a jediným dochovaným reliktem je val nad východní, z obranného hlediska nejvíce exponovanou stranou.

Tvrziště bylo porušeno několika drobnými zásahy při těžbě zeminy. Nejvíce postižená je západní a jihozápadní strana vnějšího valu i jádra. Na jihovýchodní straně do příkopu zasáhl taras přilehlé zahrady.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika