mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno - město
Katastrální území: Bystrc

GPS: 49.2568986°N, 16.4626786°E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 35840/7-30Veveří

Dochovaný hrad na ostrohu nad vtokem potoka Veverky do Svratky. Tok Svratky je pod hradem v současné době vzdmut Brněnskou přehradou.

Hrad je poprvé připomínán na konci roku 1213, v té době se jednalo patrně jen o malý hrádek, nebo opevněný dvorec, ke kterému patřil dodnes dochovalý románský kostel Panny Marie. Patrně v 30-letech 13.století byl vystavěn kamenný hrad, který využíval Přemysl Otakara II. jako vězení. Hrad se stává důležitým zeměpanským objektem, ze kterého je spravováno široké okolí. V 1.polovině 14.století není o hradu známo mnoho zpráv, situace se změnila až poté co přešel do rukou tehdy ještě markraběte Karla, pozdějšího císaře Karla IV. Veveří se opět stává místem správy okolního území. Po polovině 14.století je hrad výrazně přestavěn a rozšířen. Staví se nové paláce, kaple, přestavěno a posíleno je opevnění. Další přestavby, především opevnění, probíhaly v období husitských bouří. Posíleny byly hradby a brány.

Hrad zaujal cíp jazykovitého ostrohu, vymezeného strmými a místy skalnatými srázy do údolí Svratky a Veverky. Jediná přístupná strana je západní, která byla přepažena dvojím příkopem a mezilehlým valem. Vnější příkop podlehl zemědělské kultivaci. Za příkopem se nachází prostor vymezený obvodovou hradbou s cimbuřím, která je na čelní straně zpevněna čtyřmi věžemi. V severozápadním nároží stojí okrouhlá věž, kousek od ní jižním směrem v místě zalomení čelní hradby stojí hranolová věž, dále k jihu je do hradby zakomponovaná další okrouhlá věž a v jihozápadním cípu se nachází menší hranolová věž obdélného půdorysu. Přístup vede podél severní strany a prochází dvěma branskýma věžema. Za tímto předsunutým opevněním se nachází rozsáhlé předhradí. Má podlouhlý tvar a směrem k hradnímu jádru se zužuje. Dnes se zde nachází několik hospodářských budov postavených podél obvodu. Kromě přístupu podél severní strany je předhradí přístupné i pozdně renesanční budovou s průjezdem na jižní straně. Cesta k němu vede jižním úbočím. Renesanční stavbě snad předcházela starší gotická budova. Jádro hradu je od předhradí odděleno mohutným až 30m širokým příkopem, který je překlenut mostem se sochařskou výzdobou. V čele jádra stojí okrouhlý bergfrit s břitem

text bude doplněn a dopracován ....


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika